FANDOM


 เล็บสิงห์ (2501)
2501เล็บสิงห์1
 ประเภท :  
 ผู้กำกับ :  มารยาท
 บทประพันธ์ :  เตมีย์ วิทยะ (ภูมิ สีหราช)
 บทภาพยนตร์ :  
 บริษัทผู้สร้าง :  สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
 วันที่เข้าฉาย :  28 สิงหาคม 2501 ฉายที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร
 เล็บสิงห์ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2501 สร้างโดย สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ โดยมี สนั่น จรัสศิลป์ เป็นผู้อำนวยการสร้าง-ถ่ายภาพ กำกับการแสดงโดย มารยาท ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากบทประพันธ์ของ เตมีย์ วิทยะ (ภูมิ สีหราช)เรื่องย่อ

นักแสดง

 • จุรีรัตน์ จันทรศิลปิน
 • ดนัย ดุลยพันธ์
 • จรัสศรี สายะศิลป์
 • ประภาพรรณ นาคทอง
 • ดาวทอง สิงหพัลลภ
 • สมสวาท มาพิบูลย์
 • สุรชาติ ไตรโภค
 • สมถวิล มุกดาประกร
 • จำนงค์ คุณะดิลก
 • บู๊ วิบูลย์นันท์
 • อนันต์ สัตยพันธ์
 • สุรพงษ์ ภิญญาดง
 • สมัย ชายชาตรี
 • บังเละ วงศ์อาบู
 • ล้อต๊อกน้อย

Image Gallery & วีดีโอ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.