FANDOM


 ลูกผู้ชาย (2495)
 ประเภท :  Drama
 ผู้กำกับ :  
 บทประพันธ์ :  มนัส จรรยงค์
 บทภาพยนตร์ :  
 บริษัทผู้สร้าง :  
 วันที่เข้าฉาย :  29 พฤษภาคม 2495 ฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีอยุธยา
 ลูกผู้ชาย เป็นภาพยนตร์สี 16 มม.ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2495 สร้างจากบทประพันธ์ของ มนัส จรรยงค์
เค้าเรื่อง

ภาพยนตร์ไทยชีวิตของลูกชาวนาที่มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส (ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2495)

นักแสดง

  • เชาว์ แคล่วคล่อง
  • สาลี สมคะเน
  • รำเพย ณ นคร

Image Gallery & วีดีโอ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.