FANDOM


 ประกาศิตศาลเตี้ย (2500)
 ประเภท :  
 ผู้กำกับ :  วิษณุ
 บทประพันธ์ :  รังษี เทพวรสิน
 บทภาพยนตร์ :  
 บริษัทผู้สร้าง :  สินสมุทรภาพยนตร์
 วันที่เข้าฉาย :  29 พฤศจิกายน 2500 ฉายที่โรงภาพยนตร์แคปปิตอล
 ประกาศิตศาลเตี้ย เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2500 สร้างจากบทประพันธ์ของ รังษี เทพวรสิน สร้างโดย สินสมุทรภาพยนตร์ กำกับการแสดงโดย วิษณุ ถ่ายภาพโดย ชาญ จันทรถาวร และให้เสียงพากย์โดย ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร - มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของ สมชาย ศรีภูมิ


เรื่องย่อ

นักแสดง

  • สมชาย ศรีภูมิ
  • เลิศลักษณ์ วิเศษสมิต
  • วงทอง ผลานุสนธิ์
  • สุรชาติ ไตรโภค
  • ชาห์ณี ยอดชัย
  • ประวิทย์ สุจริตจันทร์
  • ทองฮะ วงศ์รักไทย
  • จันตรี สาริกบุตร
  • พีระพล ปิยะวรรณ
  • ถวิล นันทิวงศ์

Image Gallery & วีดีโอ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.