FANDOM


 ค่าแห่งความรัก (2504)
 ประเภท :  Drama / Romance
 ผู้กำกับ :  วิรัช พึ่งสุนทร
 บทประพันธ์ :  สุกัญญา
 บทภาพยนตร์ :  
 บริษัทผู้สร้าง :  โยคีสถาน สี่พระยา แผนกภาพยนตร์
 วันที่เข้าฉาย :  6 มกราคม 2504 ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์
 ค่าแห่งความรัก เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2504 สร้างโดย โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ และกำกับการแสดงโดย วิรัช พึ่งสุนทร ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากบทประพันธ์ของ สุกัญญา และถูกนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2524เรื่องย่อ

นักแสดง

  • ชนะ ศรีอุบล
  • รสลิน วิลาวัลย์
  • อุษา อัจฉรานิมิตร
  • พงษ์ลดา พิมลพรรณ
  • วิภาจรี ศรีสวัสดิ์
  • สุภา เกตุแจ่มศรี
  • มาลี เวชประเสริฐ

Image Gallery & วีดีโอ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.