FANDOM


 ขุนศึก (2519)
Trailer ขุนศึก (2519)

Trailer ขุนศึก (2519)

ประเภท :  Action / Drama / History / War
ผู้กำกับ :  สักกะ จารุจินดา
บทประพันธ์ :  ไม้ เมืองเดิม (ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
บทภาพยนตร์ :  สุภาว์ เทวกุล
บริษัทผู้สร้าง :  ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
วันที่เข้าฉาย :  11 กันยายน 2519
 ขุนศึก (อังกฤษ: THE WAR LORD) เป็นภาพยนตร์สี 35 มม.ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2519 สร้างจากบทประพันธ์ของ ไม้ เมืองเดิม สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น โดยมี เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร เป็นผู้อำนวยการสร้าง กำกับการแสดงโดย สักกะ จารุจินดา เขียนบทโดย สุภาว์ เทวกุล ถ่ายภาพโดย โชน บุนนาค, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมโภชน์ อัครพันธ์ ออกแบบสร้างฉากโดย สุพจน์ จารุจินดา ลำดับภาพโดย ณรงค์ จารุจินดา และจัดจำหน่ายโดย นิวไฟว์สตาร์ (จำหน่ายในประเทศ), ครีเอชั่น (จำหน่ายนอกประเทศ)

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่..มโหฬาร เป็นประวัติการณ์ของ ภาพยนตร์ไทย

15 ปี หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทย พร้อมด้วยถสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา เข้ายึดเมืองแกลงอันเป็นเมืองเชื่อมเขตแดนไทยกับพม่า ได้ทรงหลั่งอุทกธาราประเทศตัดไมตรีกับพม่า พม่ายกกำลังบุกไทย เสมาคุมทหารกองหนึ่งจากท่านขุนลิต ขุนลิตสู้จนตัวตาย เสมาสืบทอดเจตนารมณ์ทำงานต่อจากขุนลิต รวบรวมกองอาสาและนำเรื่องกราบเรียนพระธรรมนูญ พระธรรมนูญรับเสมาเข้าร่วมรบ ทัพหน้าของพระธรรมนูญเข้าตีทัพพม่า จนพม่าถอยทัพกลับ บ้านเมืองจึงสงบ และเสมาได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนแสนศึกพ่าย

นักแสดง

นักแสดง รับบทเป็น
สมบัติ เมทะนี เสมา
นัยนา ชีวานันท์ แม่หญิงเรไร
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ จำเรียง
มานพ อัศวเทพ หมู่ขัน
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ขุนรามเดชะ
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ สมบุญ
ดวงดาว จารุจินดา เอื้อยแตง
ดวงใจ หทัยกาญจน์ แม่หญิงดวงแข
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ หมู่สิน
จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์

Image Gallery & วีดีโอ

เกร็ด

 • ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากผลงานประพันธ์เรื่องสุดท้ายของ ไม้ เมืองเดิม (ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2482 ในนิตยสารเพลินจิตรายสัปดาห์ โดยใช้เวลาเพียงสองปีเศษในการสร้างสรรค์งานเขียนชิ้นนี้ก่อนเสียชีวิตในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2484 โดยตอนสุดท้ายในการเขียนของ ไม้ เมืองเดิม ลงตีพิมพ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2485 ต่อมากิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา น้องชายของ ไม้ เมืองเดิม ได้เขียนเรื่องขุนศึกจนเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้นามปากกา "สุมทุม บุญเกื้อ" ภายหลังได้มีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกหลายครั้งสลับกันไป
รูปแบบการนำเสนอ เสมา แม่หญิงเรไร หมู่ขัน
 ภาพยนตร์ พ.ศ. 2495 ชูชาติ คุ้มภัย ฟูจิตร์ นากบุญ  ??
 ละครช่อง 4 พ.ศ. 2502 กำธร สุวรรณปิยะศิริ   อารีย์ นักดนตรี สมจินต์ ธรรมทัต
 ภาพยนตร์ พ.ศ. 2519 สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ มานพ อัศวเทพ
 ละครช่อง 5 พ.ศ. 2520 พิศาล อัครเศรณี ผุสดี พลางกูล วุฒิ คงคาเขต
 ภาพยนตร์ทีวีช่อง 3 พ.ศ. 2523  โกวิท วัฒนกุล นิภาพร นงนุช สุเชาว์ พงษ์วิไล
 ละครช่อง 9 พ.ศ. 2538 ธนายง ว่องตระกูล วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ พลรัตน์ รอดรักษา
 ภาพยนตร์ พ.ศ. 2546 วรวิทย์ แก้วเพชร สาวิณี ภู่การุณ ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
 ละครช่อง 3 พ.ศ. 2555 อธิชาติ ชุมนานนท์ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์

รางวัล

 • รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) ประจำปี พ.ศ. 2519
  • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  • ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม (สักกะ จารุจินดา)
  • ผู้สร้างฉากยอดเยี่ยม (สุพจน์ จารุจินดา)
 • การประกวดภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิค ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี (พ.ศ. 2519)
  • นักแสดงดีเด่น (นัยนา ชีวานันท์)
  • เทคนิคการถ่ายภาพยอดเยี่ยม
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.