กินอะไร (2472)
No-poster.jpg
 ประเภท :  สารคดี / ขาว-ดำ
 ผู้กำกับ :  
 บทประพันธ์ :  
 บทภาพยนตร์ :  
 บริษัทผู้สร้าง :  กรมสาธารณสุข
 วันที่เข้าฉาย :  13 กรกฎาคม 2472 ฉายที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร-ฮ่องกง
 กินอะไร (อังกฤษ: What We Eat?) เป็นภาพยนตร์เงียบ ขาว-ดำ ฟิล์ม 35 มม.ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2472 เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ข้าราชการกรมสาธารณสุขได้แสดงกันเอง และมีการแนะนำเรื่องอาหารการกินตลอดเรื่อง ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวจำนวน 2 ม้วน (2,120 ฟุต)


เค้าเรื่อง

เป็นภาพยนตร์แถลงการณ์ของกรมสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเป็นเรื่องแรก มีกำหนดจะนำออกฉายตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้ควรต้องนับว่า เป็นภาพยนตร์แถลงการณ์เชิงภาพข่าวกลายๆ อย่างน่าดูได้เรื่องหนึ่ง ซึ่งทุกท่านควรไปชม เพื่อประดับความรู้รอบตัวให้มากยิ่งขึ้นทางสุขศึกษา ในเรื่องของการ "กินอะไร" เพราะทุกๆ คนจะต้องกินกัน ทุกวัน แต่อะไรจะควรกินและไม่ควรกิน ภาพยนตร์เรื่อง นี้จะบอกคุณประโยชน์ให้ท่านผู้ดูทราบโดยถี่ถ้วน (ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2472)

กล่าวถึงสวนผัก สกปรกเพราะรดด้วยน้ำอุจจาระ คนมาซื้อผักจากสวนไปขาย พายเรือไปขาย คน ซื้อเรียกซื้อ ไปถึงตลาด ตลาดสกปรก คนมาซื้อ แม่บ้าน อ้วนๆ มาซื้อไปบ้าน บ้านสะอาดแต่ข้างหน้าข้างหลังใน ครัวสกปรก แม่บ้านทำอาหารไม่ได้ล้างผัก ให้สามีและลูกกินกันสองคน รุ่งเช้าสามีปวดท้อง เข้าส้วม ลูกก็เข้าส้วม ส้วมก็ไม่ถูกสุขลักษณะ สองพ่อลูกเป็นอหิวาต์แม่บ้านไป โทรศัพท์เรียกแผนกโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข มารับไป โรงพยาบาลกลาง สรุป กินอะไร? คือกินอุจาระนั่นเอง (ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง หลายวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2472)

Image Gallery & วีดีโอ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.